Käyttöehdot

Päivitetty viimeksi: 26. helmikuuta 2021

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen Palvelumme käyttöä.

Tulkinta ja määritelmät

Tulkinta

Sanoilla, joiden alkukirjain on isolla, on seuraavaksi määritellyt tarkoitukset. Seuraavilla määritelmillä on sama merkitys riippumatta siitä, esiintyvätkö ne yksikkönä vai monikkona.

 

Määritelmät

Näitä ehtoja sovellettaessa:

 • Sovellus tarkoittaa yhtiön toimittamaa ohjelmistoa (nimeltään Safkis), jonka olet ladannut mihin tahansa elektroniseen laitteeseen.
 • Sovelluskauppa tarkoittaa digitaalista jakelupalvelua, jota Apple Inc. (Apple App Store) tai Google Inc. (Google Play Store) ylläpitää ja kehittää ja johon sovellus on ladattu.
 • Tili tarkoittaa tiliä, joka on luotu sinulle pääsyäksemme Palveluumme tai sen osiin.
 • Maa viittaa Suomeen.
 • Yritys (jota tässä sopimuksessa kutsutaan joko “Yhtiöksi”, “Me”, “Meiksi” tai “Meidän”) tarkoittaa Garam & Vermiglio Catering Oy: tä, Mannerheimintie 91, 00270 Helsinki.
 • Laite tarkoittaa mitä tahansa laitetta, jolla on pääsy Palveluun, kuten tietokonetta, matkapuhelinta tai digitaalista tablettia.
 • Palaute tarkoittaa palautetta, innovaatioita tai ehdotuksia, jotka olet lähettänyt Palvelun ominaisuuksiin, suorituskykyyn tai ominaisuuksiin liittyen.
 • Tarjoukset (kutsutaan myös nimellä ”Kampanjat”) viittaavat kilpailuihin, arvontaan tai muihin Palvelun kautta tarjottuihin kampanjoihin.
 • Palvelu viittaa Sovellukseen.
 • Käyttöehdot (kutsutaan myös nimellä “Ehdot”) tarkoittavat näitä ehtoja, jotka muodostavat sopimuksen sinun ja yrityksen välillä Palvelun käytöstä.
 • Kolmannen osapuolen sosiaalisen median palvelu tarkoittaa mitä tahansa kolmannen osapuolen tarjoamaa palvelua tai sisältöä (mukaan lukien tiedot, data, tuotteet tai palvelut), jotka Palvelu saattaa näyttää, sisällyttää tai asettaa saataville.
 • Sinulla tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää Palvelua tai käyttää sitä, tai yritystä tai muuta oikeushenkilöä, jonka puolesta kyseinen henkilö käyttää tai käyttää Palvelua.

Taustaa

Nämä ovat tämän palvelun käyttöä koskevat ehdot ja sinun ja yrityksen välinen sopimus. Nämä ehdot määrittävät kaikkien käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet Palvelua käyttäessä.

Pääsy Palveluun ja sen käyttö riippuu siitä, että hyväksyt ja noudatat näitä ehtoja. Nämä ehdot koskevat kaikkia kävijöitä, käyttäjiä ja muita, jotka käyttävät Palvelua tai käyttävät sitä.

Käyttämällä Palvelua tai käyttämällä sitä sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Jos et hyväksy näiden käyttöehtojen osaa, et voi käyttää Palvelua.

Vakuutat olevasi yli 18-vuotias. Yritys ei salli alle 18-vuotiaiden käyttää Palvelua.

Pääsy Palveluun ja sen käyttö riippuu myös siitä, että hyväksyt ja noudatat Yhtiön tietosuojakäytäntöä. Tietosuojakäytännössämme kuvataan käytäntömme ja menettelytavat, jotka koskevat henkilötietojesi keräämistä, käyttöä ja luovuttamista, kun käytät sovellusta tai verkkosivustoa, ja kertoo sinulle yksityisyyden oikeuksistasi ja siitä, miten laki suojaa sinua. Lue tietosuojakäytäntömme huolellisesti ennen palvelumme käyttöä.

 

Kampanjat

Kaikkiin Palvelun kautta tarjottuihin kampanjoihin voidaan soveltaa sääntöjä, jotka ovat erillisiä näistä ehdoista.

Jos osallistut mihin tahansa kampanjaan, tutustu sovellettaviin sääntöihin sekä tietosuojakäytäntöön. Jos tarjouskampanjan säännöt ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, sovelletaan kampanjasääntöjä.

 

Käyttäjätilit

Kun luot tilin Palveluun, sinun on annettava meille tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia ​​tietoja. Tietojen oikeellisuuden laiminlyönti rikkoo ehtoja, mikä voi johtaa tilisi välittömään lopettamiseen Palvelussamme.

Olet vastuussa salasanan suojaamisesta, jota käytät palveluun pääsemiseen, ja kaikista salasanasi takana olevista toiminnoista tai toimista, riippumatta siitä, onko salasanasi palvelumme vai kolmannen osapuolen sosiaalisen median palvelun salasana.

Sitoudut olemaan luovuttamatta salasanaasi kolmannelle osapuolelle. Sinun on ilmoitettava meille välittömästi saatuasi tietää tietoturvaloukkauksista tai tilisi luvattomasta käytöstä.

Et saa käyttää käyttäjänimenä toisen henkilön tai yhteisön nimeä tai joka ei ole laillisesti käytettävissä, nimeä tai tavaramerkkiä, jolle on annettu muun henkilön tai yhteisön kuin sinun oikeutesi oikeuksia ilman asianmukaista lupaa, tai nimeä, joka on muuten loukkaava toisen oikeuksia kohtaan.

 

Palautteesi meille

Sinä luovutat kaikki oikeudet mihin tahansa palautteeseen, jonka annat yritykselle. Jos tällainen ehto on jostain syystä tehoton, suostut myöntämään yritykselle ei-yksinomaisen, ikuisen, peruuttamattoman, rojaltittoman, maailmanlaajuisen oikeuden ja lisenssin käyttää, jäljentää, paljastaa, alilisensoida, jakaa, muokata ja hyödyntää tällaista palautetta ilman rajoituksia.

 

Linkit muille verkkosivustoille

Palvelumme saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai palveluihin, jotka eivät ole yhtiön omistuksessa tai hallinnassa.

Yhtiöllä ei ole vastuuta eikä yhteyttä minkään kolmannen osapuolen verkkosivustojen tai palvelujen sisältöön, tietosuojakäytäntöön tai käytäntöihin eikä se ole vastuussa niistä. Tunnustat ja hyväksyt myös, että Yritys ei ole suoraan tai epäsuorasti vastuussa mistään vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut tai jonka väitetään johtuneen tällaisen sisällön, tuotteiden tai palvelujen käytöstä tai niiden riippuvuudesta tai tällaisten verkkosivustojen tai palvelujen kautta.

Suosittelemme, että luet kaikkien vierailemiesi kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palveluiden ehdot ja tietosuojakäytännöt.

 

Irtisanominen

Voimme lopettaa tai keskeyttää tilisi välittömästi, ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta mistä tahansa syystä, mukaan lukien rajoituksetta, jos rikot näitä ehtoja tai muita käytänteitämme.

Irtisanomisen jälkeen oikeutesi käyttää Palvelua lakkaa välittömästi. Jos haluat lopettaa tilisi, voit yksinkertaisesti lopettaa palvelun käytön.

 

Vastuun rajoitus

Huolimatta sinulle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, Yrityksen ja sen toimittajien koko vastuu näiden ehtojen ja kaikkien edellä mainittujen oikeussuojakeinojen rajoissa rajoittuu Palvelun kautta tosiasiallisesti maksamaan määrään, tai jos et ole maksanut suoraan Palvelun kautta maksuja Yritykselle, on sen vastuu olematon.

Yhtiö tai sen toimittajat eivät sovellettavan lain sallimissa rajoissa ole missään tapauksessa ole vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, voiton menetyksestä, tietojen menetyksestä tai muuta liiketoiminnan keskeyttämistä, henkilövahinkoja, yksityisyyden menetystä varten, joka johtuu Palvelun, kolmannen osapuolen ohjelmiston ja / tai Palvelun kanssa käytetyn kolmannen osapuolen laitteiston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä millään tavalla tai muutoin näiden ehtojen minkä tahansa määräyksen yhteydessä), vaikka yhtiölle tai jollekin toimittajalle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta ja vaikka korjaustoimenpide epäonnistuu sen olennaisessa tarkoituksessa. Jotkut valtiot eivät salli epäsuorien takuiden poissulkemista tai vastuun rajoittamista satunnaisista tai välillisistä vahingoista, mikä tarkoittaa, että jotkut yllä olevista rajoituksista eivät välttämättä ole voimassa. Näissä osavaltioissa vastuuta rajoitetaan lain sallimissa rajoissa mahdollisimman laajasti Yrityksen eduksi.

 

Vastuuvapauslauseke

Palvelu tarjotaan sinulle sellaisena kuin se on ja sellaisena kuin se on saatavana, kaikkine mahdollisine vikoineen ilman minkäänlaista takuuta. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa yhtiö omasta puolestaan ​​ja tytäryhtiöidensä sekä sen ja niiden lisenssinantajien ja palveluntarjoajien puolesta kieltäytyy nimenomaisesti kaikista takuista, niin suorista, epäsuorista, lakisääteisistä kuin muistakin, liittyen Palveluun, mukaan lukien kaikki epäsuorat takuut myyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeuteen ja loukkaamattomuuteen sekä takuut, jotka voivat syntyä kaupan, suorituksen, käytön tai kaupankäynnin aikana. Rajoittamatta edellä mainittua, yritys ei anna takuuta tai sitoumuksia eikä esitä minkäänlaista vakuutusta siitä, että palvelu täyttää asiakkaan vaatimukset, saavuttaa halutut tulokset, on yhteensopiva tai toimii muiden ohjelmistojen, sovellusten, järjestelmien tai palveluiden kanssa, toimii ilman häiriöitä, täytä suorituskyky- tai luotettavuusstandardit tai ole virheetön tai että virheet tai viat voidaan korjata.

Rajoittamatta edellä mainittua, yritys tai kukaan yrityksen tarjoaja ei esitä minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta: (i) Palvelun toiminnasta tai saatavuudesta taikka tiedoista, sisällöstä ja materiaaleista tai tuotteista sisällytetty siihen; (ii) että palvelu on keskeytymätöntä tai virheetöntä; (iii) Palvelun kautta toimitettujen tietojen tai sisällön tarkkuudesta, luotettavuudesta tai valuutasta; tai (iv) että Palvelussa, sen palvelimissa, Sisällössä tai Yrityksen puolesta tai sen puolesta lähetetyissä sähköposteissa ei ole viruksia, komentosarjoja, troijalaisia ​​hevosia, matoja, haittaohjelmia, tai muita haitallisia komponentteja.

Jotkin alueet eivät salli tietyntyyppisten takuiden tai rajoitusten sulkemista pois sovellettavista kuluttajan lakisääteisistä oikeuksista, joten jotkut tai kaikki yllä mainitut poissulkemiset ja rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Mutta tällöin tässä osassa esitettyjä poissulkemisia ja rajoituksia on sovellettava mahdollisimman laajasti sovellettavan lain nojalla.

 

Sovellettava lainsäädäntö

Maan lait, lukuun ottamatta lainvalintasääntöjä, säätelevät näitä ehtoja ja Palvelun käyttöäsi. Sovelluksen käyttöäsi koskevat myös muut paikalliset, osavaltioiden, kansalliset tai kansainväliset lait. Nämä ehdot ovat kuitenkin lain sallimissa rajoissa ensisijaisesti sovellettavat ehdot Palvelua käytettäessä.

 

Riitojen ratkaisu

Jos sinulla on huolta tai riitaa Palvelusta, sitoudut ensin yrittämään ratkaisemaan erimielisyyden epävirallisesti ottamalla yhteyttä yritykseen.

 

Euroopan unionin (EU) käyttäjille

Jos olet Euroopan unionin kuluttaja, voit hyötyä kaikista sen maan lakien pakollisista säännöksistä, jossa asut.

 

Yhdysvaltain lakien noudattaminen

Vakuutat ja takaat, että (i) et ole maassa, johon sovelletaan Yhdysvaltain hallituksen kauppasaartoa tai jonka Yhdysvaltain hallitus on nimennyt “terrorismia tukevaksi” maaksi, ja (ii) et ole lueteltu missä tahansa Yhdysvaltojen hallituksen luettelossa kielletyistä tai rajoitetuista osapuolista.

 

Erotettavuus ja luopuminen

Jaettavuus

Jos jokin näiden ehtojen määräyksistä katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi tai pätemättömäksi, tällaista säännöstä muutetaan ja tulkitaan niin, että saavutetaan tällaisen säännöksen tavoitteet mahdollisimman laajalti sovellettavan lain mukaan, ja muut määräykset pysyvät edelleen voimassa. Kaikki ehtojen muutokset ja tulkinnat muutetaan Yrityksen eduksi.

 

Luopuminen

Ellei tässä kohdassa toisin määrätä, oikeuksien käyttämättä jättäminen tai näiden ehtojen mukaisen velvoitteen täyttämisen vaatiminen ei vaikuta osapuolen kykyyn käyttää tällaista oikeutta tai vaatia tällaista suoritusta milloin tahansa sen jälkeen, eikä vaateista luopuminen ole luopumista myöhemmistä samanlaisista vaateista.

 

Käännöstulkinta

Nämä käyttöehdot on ehkä käännetty, jos olemme asettaneet ne sinulle Palvelumme kautta. Hyväksyt, että kiistatapauksissa ensisijainen englanninkielinen teksti on ensisijainen. Näiden ehtojen alta löydät alkuperäisen englanninkielisen version.

 

Muutokset näihin ehtoihin

Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan muuttaa tai korvata näitä ehtoja milloin tahansa. Jos muutos on olennainen, teemme kohtuullisia ponnisteluja ilmoittaaksemme siitä vähintään 30 päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa. Määritämme itse oman harkintamme mukaan, mikä on olennainen muutos.

Jatkamalla pääsyä Palveluumme tai sen käyttämistä näiden muutosten voimaantulon jälkeen hyväksyt, että muutetut ehdot sitovat sinua. Jos et hyväksy kokonaan tai osittain uusia ehtoja, lopeta verkkosivuston ja Palvelun käyttö.

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää näistä ehdoista, voit ottaa meihin yhteyttä:

 

 

Terms and Conditions

Last updated: February 26, 2021

Please read these terms and conditions carefully before using Our Service.

 

Interpretation and Definitions

 

Interpretation 

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined

under the following conditions. The following definitions shall have the same

meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

 

Definitions 

For the purposes of these Terms and Conditions:

 • Application means the software program provided by the Company downloaded by You on any electronic device, named Safkis
 • Application Store means the digital distribution service operated and developed by Apple Inc. (Apple App Store) or Google Inc. (Google Play Store) in which the Application has been downloaded.
 • Affiliate means an entity that controls, is controlled by or is under common control with a party, where “control” means ownership of 50% or more of the shares, equity interest or other securities entitled to vote for election of directors or other managing authority.
 • Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.
 • Country refers to: Finland
 • Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to Garam & Vermiglio Catering Oy, Mannerheimintie 91, 00270 Helsinki.
 • Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.
 • Feedback means feedback, innovations or suggestions sent by You regarding the attributes, performance or features of our Service.
 • Promotions refer to contests, sweepstakes or other promotions offered through the Service.
 • Service refers to the Application.
 • Terms and Conditions (also referred as “Terms”) mean these Terms and Conditions that form the entire agreement between You and the Company regarding the use of the Service.
 • Third-party Social Media Service means any services or content (including data, information, products or services) provided by a third-party that may be displayed, included or made available by the Service.
 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

 

Acknowledgment

These are the Terms and Conditions governing the use of this Service and the

agreement that operates between You and the Company. These Terms and

Conditions set out the rights and obligations of all users regarding the use

of the Service.

 

Your access to and use of the Service is conditioned on Your acceptance of and

compliance with these Terms and Conditions. These Terms and Conditions apply

to all visitors, users and others who access or use the Service.

 

By accessing or using the Service You agree to be bound by these Terms and

Conditions. If You disagree with any part of these Terms and Conditions then

You may not access the Service.

 

You represent that you are over the age of 18. The Company does not permit

those under 18 to use the Service.

 

Your access to and use of the Service is also conditioned on Your acceptance

of and compliance with the Privacy Policy of the Company. Our Privacy Policy

describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of

Your personal information when You use the Application or the Website and

tells You about Your privacy rights and how the law protects You. Please read

Our Privacy Policy carefully before using Our Service.

 

Promotions

Any Promotions made available through the Service may be governed by rules

that are separate from these Terms.

 

If You participate in any Promotions, please review the applicable rules as

well as our Privacy policy. If the rules for a Promotion conflict with these

Terms, the Promotion rules will apply.

 

User Accounts

When You create an account with Us, You must provide Us information that is

accurate, complete, and current at all times. Failure to do so constitutes a

breach of the Terms, which may result in immediate termination of Your account

on Our Service.

 

You are responsible for safeguarding the password that You use to access the

Service and for any activities or actions under Your password, whether Your

password is with Our Service or a Third-Party Social Media Service.

 

You agree not to disclose Your password to any third party. You must notify Us

immediately upon becoming aware of any breach of security or unauthorized use

of Your account.

 

You may not use as a username the name of another person or entity or that is

not lawfully available for use, a name or trademark that is subject to any

rights of another person or entity other than You without appropriate

authorization, or a name that is otherwise offensive, vulgar or obscene.

 

Your Feedback to Us

You assign all rights, title and interest in any Feedback You provide the

Company. If for any reason such assignment is ineffective, You agree to grant

the Company a non-exclusive, perpetual, irrevocable, royalty free, worldwide

right and license to use, reproduce, disclose, sub-license, distribute, modify

and exploit such Feedback without restriction.

 

Links to Other Websites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are

not owned or controlled by the Company.

 

The Company has no control over, and assumes no responsibility for, the

content, privacy policies, or practices of any third party web sites or

services. You further acknowledge and agree that the Company shall not be

responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused

or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any

such content, goods or services available on or through any such web sites or

services.

 

We strongly advise You to read the terms and conditions and privacy policies

of any third-party web sites or services that You visit.

 

Termination

We may terminate or suspend Your Account immediately, without prior notice or

liability, for any reason whatsoever, including without limitation if You

breach these Terms and Conditions.

 

Upon termination, Your right to use the Service will cease immediately. If You

wish to terminate Your Account, You may simply discontinue using the Service.

 

Limitation of Liability

Notwithstanding any damages that You might incur, the entire liability of the

Company and any of its suppliers under any provision of this Terms and Your

exclusive remedy for all of the foregoing shall be limited to the amount

actually paid by You through the Service or 100 USD if You haven’t purchased

anything through the Service.

 

To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall the

Company or its suppliers be liable for any special, incidental, indirect, or

consequential damages whatsoever (including, but not limited to, damages for

loss of profits, loss of data or other information, for business interruption,

for personal injury, loss of privacy arising out of or in any way related to

the use of or inability to use the Service, third-party software and/or third-

party hardware used with the Service, or otherwise in connection with any

provision of this Terms), even if the Company or any supplier has been advised

of the possibility of such damages and even if the remedy fails of its

essential purpose.

 

Some states do not allow the exclusion of implied warranties or limitation of

liability for incidental or consequential damages, which means that some of

the above limitations may not apply. In these states, each party’s liability

will be limited to the greatest extent permitted by law.

“AS IS” and “AS AVAILABLE” Disclaimer

The Service is provided to You “AS IS” and “AS AVAILABLE” and with all faults

and defects without warranty of any kind. To the maximum extent permitted

under applicable law, the Company, on its own behalf and on behalf of its

Affiliates and its and their respective licensors and service providers,

expressly disclaims all warranties, whether express, implied, statutory or

otherwise, with respect to the Service, including all implied warranties of

merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement,

and warranties that may arise out of course of dealing, course of performance,

usage or trade practice. Without limitation to the foregoing, the Company

provides no warranty or undertaking, and makes no representation of any kind

that the Service will meet Your requirements, achieve any intended results, be

compatible or work with any other software, applications, systems or services,

operate without interruption, meet any performance or reliability standards or

be error free or that any errors or defects can or will be corrected.

 

Without limiting the foregoing, neither the Company nor any of the company’s

provider makes any representation or warranty of any kind, express or implied:

(i) as to the operation or availability of the Service, or the information,

content, and materials or products included thereon; (ii) that the Service

will be uninterrupted or error-free; (iii) as to the accuracy, reliability, or

currency of any information or content provided through the Service; or (iv)

that the Service, its servers, the content, or e-mails sent from or on behalf

of the Company are free of viruses, scripts, trojan horses, worms, malware,

timebombs or other harmful components.

 

Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain types of warranties

or limitations on applicable statutory rights of a consumer, so some or all of

the above exclusions and limitations may not apply to You. But in such a case

the exclusions and limitations set forth in this section shall be applied to

the greatest extent enforceable under applicable law.

 

Governing Law

The laws of the Country, excluding its conflicts of law rules, shall govern

this Terms and Your use of the Service. Your use of the Application may also

be subject to other local, state, national, or international laws.

 

Disputes Resolution

If You have any concern or dispute about the Service, You agree to first try

to resolve the dispute informally by contacting the Company.

 

For European Union (EU) Users

If You are a European Union consumer, you will benefit from any mandatory

provisions of the law of the country in which you are resident in.

 

United States Legal Compliance

You represent and warrant that (i) You are not located in a country that is

subject to the United States government embargo, or that has been designated

by the United States government as a “terrorist supporting” country, and (ii)

You are not listed on any United States government list of prohibited or

restricted parties.

Severability and Waiver

Severability

If any provision of these Terms is held to be unenforceable or invalid, such

provision will be changed and interpreted to accomplish the objectives of such

provision to the greatest extent possible under applicable law and the

remaining provisions will continue in full force and effect.

 

Waiver

Except as provided herein, the failure to exercise a right or to require

performance of an obligation under this Terms shall not effect a party’s

ability to exercise such right or require such performance at any time

thereafter nor shall be the waiver of a breach constitute a waiver of any

subsequent breach.

 

Translation Interpretation

These Terms and Conditions may have been translated if We have made them

available to You on our Service. You agree that the original English text

shall prevail in the case of a dispute.

Changes to These Terms and Conditions

We reserve the right, at Our sole discretion, to modify or replace these Terms

at any time. If a revision is material We will make reasonable efforts to

provide at least 30 days’ notice prior to any new terms taking effect. What

constitutes a material change will be determined at Our sole discretion.

 

By continuing to access or use Our Service after those revisions become

effective, You agree to be bound by the revised terms. If You do not agree to

the new terms, in whole or in part, please stop using the website and the

Service.

Contact Us

If you have any questions about these Terms and Conditions, You can contact

us: